021-76250850 (09128499901 - 4)
info@faraz-compressor.com

کمپرسورهای صنعتی


BERG Kompressoren GmbH به عنوان یک شرکت قابل اعتماد که بیش از 12 سال در زمینه ساخت کمپرسورها فعالیت می کند شناخته می شود. این شرکت با بیش از 150 نفر پرسنل متخصص و شبکه ی بزرگ توزیع در دنیا و با بهره گیری از بالا ترین استانداردها در حوزه ساخت کمپرسورهای اسکرو  فعالیت می کند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی