021-76250850 (09128499901 - 4)
info@faraz-compressor.com

سمینار تخصصی تکنولوژی تولید اکسیژن و نیتروژن


سمینار آشنایی با شیوه های تولید اکسیژن و نیتروژن :

 فرازکمپرسور به عنوان نماینده انحصاری شرکت BERG GASE TECH آلمان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با مولد های اکسیژن و نیتروژن نموده است.

برخی از مباحث ارائه شده در این دوره ها به شرح ذیل است:

 • معرفی شرکت BERG GASE TECH
 • اساس کار روش PSA 
 • مزایای سیستم های تولید در محل مولد های اکسیژن و نیتروژن به روشPSA
 • مزایای اصلی مولد های اکسیژن و نیتروژن شرکت BERG GASE TECH  به روش PSA
 • خطوط تولید مولد های BERG GASE TECH
 • ابزار لازم جهت راه اندازی پلنت های در محل تولید گاز
 • روش های نصب
 • امکان سنجی اقتصادی و فنی
 • اساس کار روش غشایی
 • کاربردهای گاز اکسیژن و نیتروژن
 • طرح های ویژه و تجهیزات پایین دستی
 • منابع جهت ثبت نام در سمینار لطفا فرم ثبت نام را کامل نمایید.