021-76250850 (09128499901 - 4)
info@faraz-compressor.com

پنیوماتیک، واحد مراقبت و ...


پنوماتیک یا نیوماتیک نوعی فناوری است که به مطالعه استفاده از هوای فشرده برای ایجاد نیروی مکانیکی می‌پردازد. فراز کمپرسور سعی دارد ابزارآلات پنیوماتیک چند شركت معتبر از جمله AIRTEC  و FESTO را در زمینه های مختلف اراِه دهد.


دسته‌بندی