021-76250850 (09128499901 - 4)
info@faraz-compressor.com

درایرهای ممبرینی Membrane Dryer

درایر ممبرینی

DRYPOINT M

در فرایند تولید هوای فشرده نیاز به نقطه شبنم های (PDP) متفاوت بسته به کاربرد متفاوت است، اما همیشه باید با کمترین میزان مصرف انرژی به نقطه مطلوب رسید. علاوه بر این هوای فشرده خشک باید سریعاً آماده استفاده باشد که برای رسیدن به آن باید از محصول مناسب استفاده نمود.
Membrane Dryer با نانوفایبرهای داخلی راه حل کارا و آزمایش شده برای فیلتراسیون و خشک کردن هوای فشرده به طور توامان می باشد که با نیاز کمتر به هوای ورودی و بدون نیاز به انرژی الکتریکی و هیچ عامل محیطی مضری امکان خشک کردن مناسب را فراهم می کند.
درایرهای ممبرینی BEKO یک گزینه مقرون به صرفه در مواردی که میزان دقیق هوای خشک مورد نیاز مشخص می باشد. البته زمانی می توان ازامکانات ویژه این درایرها استفاده کرد که مقدار مورد نظر هوای فشرده دقیقا مشخص گردد و تعیین شود که هوای مورد نظر باید تا چه میزانی خشک گردد، بدین ترتیب هوای مورد نیاز مستقیما جهت کاربرد مد نظر مورد استفاده قرار می گیرد. از موارد کاربرد درایرهای غشایی می توان به استفاده از آن ها در آزمایشگاه و کارگاه ها به صورت متحرک یا ثابت اشاره کرد.
با استفاده از این درایرها که عملیات خشک کردن را بدون ایجاد کوچک ترین تغییر در دما انجام می دهد، می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و نیازی به مواد جاذب (دسیکانت) نمی باشد. علاوه بر این، سیستم فیلتراسیون این درایرها از کندانس جریان بالا دستی جلوگیری می کند.


کارایی در فضای محدود
درایر ممبرینی همراه با نانوفیلتر داخلی یک راه حل ابتکاری برای فیلتراسیون و خشک کردن هوای فشرده در یک هوزینگ می باشد که هوای فشرده خروجی را در دمای ثابت و با صرفه جویی در انرژی از طریق نیاز کمتر به هوای ورودی و بدون آلودگی فراهم می آورد.
المنت نانوفیلتر سبب جذب ذرات و آیروسل های هوای فشرده شده به طوری که کیفیت هوای خروجی را به کلاس 1 مطابق با استاندارد ISO 8573-1 بسته به شرایط هوای ورودی می رساند.
با استفاده از فیلترهای هوای فشرده همراه با درایر غشایی M PLUS در یک سیستم واحد، دستگاهی قابل اطمینان و استثنایی به منظور فیلتراسیون و خشک کردن همزمان هوای فشرده فراهم آمده است. با توجه به اندازه نسبتا کوچک این دستگاه ها، استفاده از آن حتی در مواردی که محدودیت فضا داریم میسر می شود.
 در این درایرها، خشک کردن هوای فشرده براساس اصول نفوذ ذرات در غشاهای نیمه تراوا صورت می گیرد. با استفاده از تکنولوژی جدید Twist 60 شرکت بکو، عملیات خشک کردن هوای فشرده یک فرآیند کارآمد و موثر می باشد که در طی آن انرژی ذخیره می شود. فیبرهای مارپیچی مورد استفاده در این غشاها منجر به ایجاد جریان بهینه در اطراف فیبرهای غشایی شده و میزان اتلاف هوای فشرده را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.
نگهداری تمامی قسمت های درایر غشایی M PLUS به آسانی صورت می گیرد و معمولا در هنگام عملیات ایجاد صدای اضافی نکرده و نیازی به انرژی الکتریکی ندارند.


عملکرد
  1. هوای فشرده به لوله مرکزی درایر ممبرینی جریان می یابد.
  2. پس از عبور از المنت فیلتر، هوای فشرده وارد فیبرهای توخالی المنت ممبرینی می گردد.
  3. هوای مورد نیاز برای درایر به طور متناوب در خروجی المنت های غشایی منتقل شده و با باز شدن نازل به درون درایر جریان می یابد.
  4. دو جریان هوا با رطوبت متفاوت و با جریان معکوس از طریق المنت های غشایی حرکت می کنند. تنها هوای فشرده دارای رطوبت در غشای درایر حرکت کرده و هوای خشک به بیرون از درایر منتقل می شود.
  5. هوای فشرده خشک از درایر خارج می شود.
  6. هوای دارای رطوبت باقیمانده به محیط باز می گردد.