021-76250850 (09128499901 - 4)
info@faraz-compressor.com

ممیزی کیفیت و کمیت سیستم هوای فشرده

auditCompressed Air Audit

در یک تعریف ساده و اجمالی ممیزی انرژی به بازدید، مطالعه، اندازه گیری و تحلیل میزان مصرف انرژی در درون صنعت به منظور کاهـش مصـرف انرژی گفته می‌شـود به نحوی که این کاهش مصرف باعث ایجاد خللی در کیـفیت و کمـیّت مجموعه مورد بررسی نشود.

بهینه سازی و ممیزی پلنت هوای فشرده

اندازه گیری دقیق مقادیر در ساختار مدرن فناوری ضروری است. این مقادیر پارامترهای مربوط به تعیین کارایی سیستم هوای فشرده هستند. چرا که فقط آنچه را که شخص می تواند اندازه گیری کند، قابل مدیریت است.

تقریباً در هر ایستگاه هوای فشرده یک پتانسیل بهینه سازی بزرگ وجود دارد. ما با اندازه گیری ها و محاسباتمان می توانیم این موارد را به شما نشان دهیم. نتایج اندازه گیری ما اساس این اقدامات بهینه سازی را ایجاد می کند تا از نوسانات ناخواسته در فرآیند هوای فشرده جلوگیری کند.

این بهینه سازی علاوه بر صرفه جویی بسیار زیاد، امنیت فنی مالک یا اپراتور را نیز فراهم میکند و خود را بلافاصله در نتایج عملیاتی نشان می دهد. به عنوان مثال ، نرخ نشت 30٪ یا بالاتر غیر معمول نیست. نشت یابی حرفه ای در سایت به سرعت هزینه خود را به سیستم باز میگرداند.

کارآمد

 • تعیین کیفیت هوای فشرده مورد نیاز و واقعی
 • پتانسیل بهینه سازی را برجسته کنید

مقرون به صرفه

 • کاهش مصرف انرژی و مصرف هوای فشرده

جامعیت

 • مستندات جامع برای مقادیر اندازه گیری شده
 • اندازه گیری ، ارزیابی و تبادل مواد مصرفی


حسابرسی هوای فشرده

خدمات ما یک حسابرسی کلی هوا فشرده را فراهم می کند، که علاوه بر پارامترهای مستقیم مربوط به هوای فشرده، بهره وری انرژی را نیز در نظر می گیرد. ممیزی کل هوا شامل ماژول اساسی استاندارد ممیزی هوا و ماژولی برای اندازه گیری مصرف انرژی است.

ماژول پایه استاندارد ممیزی هوا (که به صورت جداگانه نیز قابل رزرو است) پارامترهای مربوط به هوای فشرده زیر را اندازه گیری می کند:

 1. اندازه گیری جریان هوا
 2. اندازه گیری نقطه شبنم 
 3. اندازه گیری میزان ذرات 
 4. اندازه گیری مقدار روغن باقیمانده هوای فشرده به صورت بخار ، حداکثر تا 16 بار [گرم]
 5. غلظت آئروسل / بخار روغن هوای فشرده
 6. اندازه گیری فشار

همچنین ممیزی کل هوا با اندازه گیری های زیر، مصرف انرژی را در زیر ذره بین قرار می دهد:

 1. اندازه گیری میزان جذب نیرو / مصرف انرژی
 2. تشخیص نشت

مقادیر اندازه گیری شده با کل حسابرسی هوا، شما را قادر می سازد خواسته های ناشی از دستورالعمل های تضمین کیفیت تولید و / یا صنعت خود را برآورده کنید. داده ها می توانند علاوه بر این برای بهینه سازی ایستگاه هوای فشرده و کارایی آن مورد استفاده قرار گیرند.

ممیزی انرژی یک مرحله از برنامهٔ سیستماتیک و جامع مدیریت انرژی و روشی مناسب برای شناسایی و انتخاب فرصت‌های صرفه‌جویی انرژی در سازمان است. ممیزی انرژی زمینه‌هایی که تلفات در آن اتفاق می‌افتد را مشخص کرده و راه حل‌هایی را که با توجه به محدودیت‌های مالی و تنگناهای سازمانی وجود دارد روشن می‌سازد.

تعیین مقادیر مصرف و شاخص­ های انرژی برای بخش­های مختلف در صنایع، شناسایی فرصت­ های بهینه­ سازی و کاهش مصرف انرژی و در نهایت ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای راهکارهای مؤثر در دستیابی به صرفه­ جویی در مصرف انرژی.

اهداف ممیزی انرژی  را میتوان در موارد زیر تفصیل داد:

– بررسی انرژی کل مصرف شده به همراه تجهیزات مصرف کنندهٔ انرژی در یک سیستم مشخص

– تعیین مصرف انرژی در تمام تجهیزات و سیستم‌ها و سهم آنها از کل مصرف انرژی سیستم

– تعیین بازده مصرف انرژی و تلفات سیستم

– برآورد پتانسیل‌های صرفه‌جویی انرژی، هزینه‌های مورد نیاز و دورهٔ بازگشت سرمایه برای هریک از راهکارهای توصیه‌شده

– بررسی راهکارهای مدیریت انرژی از جمله سیستم بازنگری و ارزیابی مصرف انرژی برای اعمال در فرایندهای مختلف

شرکت فراز کمپرسور در راستای ارائه جامع این خدمات موارد ذیل را به صورت کامل ارائه می نماید:

         - اندازه گیری دبی هوای فشرده مصرفی بصورت ماژولار

         - سنجش میزان رطوبت و تعیین کلاس کیفیت هوای فشرده مطابق با  استاندارد ISO8573-1

         - اندازه گیری دبی هوای فشرده تولیدی کمپرسورها

         - اندازه گیری میزان مصرف انرژی و راندمان کمپرسور

         - شناسایی نشتی سیستم هوای فشرده و ارایه راه حلهای عملی جهت حذف نشتیهای موجود

         - تحلیل آمار و اطلاعات حاصل از اندازه گیری پارامترهای فوق و ارایه گزارش تحلیلی بهمراه ارایه راه کارهای عملی جهت بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش افت فشار سیستم


تجزیه و تحلیل سایش مواد جاذب و کربن فعال
تجزیه و تحلیل منظم سایش برای مواد مصرفی مانند مواد جاذب یا کربن فعال ، عملکرد طولانی مدت ایستگاه هوای فشرده خود را حفظ می کند. ماده خشک کننده در خشک کن های جذبی و همچنین کربن فعال در جاذب های کربن فعال در پردازش هوای فشرده در معرض فرسودگی قرار می گیرند. فقط یک مسئله زمانی است که آنها دیگر نمی توانند کار خود را انجام دهند.
به منظور جلوگیری از فرسودگی این موارد و تعویض به موقع ، ما برنامه زمانی تجزیه و تحلیل سایش را برای مواد جاذب و کربن فعال ارائه می دهیم.

تجزیه و تحلیل چگالش هوای فشرده
میعانات هوای فشرده را می توان دوراندازی یا امولسیون کرد. برای اینکه بتوانیم عناصر زیرمجموعه میعانات را شناسایی و فناوری صحیح پردازش را تعیین کنیم، خوشحال خواهیم شد که میعانات هوای فشرده شده شما را در آزمایشگاه ما تجزیه و تحلیل کنیم. فقط پردازش و راهکار صحیح می تواند از عواقب قانونی و زیست محیطی جلوگیری کند.