021-76250850 (09128499901 - 4)
info@faraz-compressor.com

مولدهای اکسیژن به روش PSA

PSA OXYGEN Generators, made by INMATEC German

مولدهای اکسیژن به روش PSA
جداسازی یک گونه مشخص گاز از مخلوط چندین گاز تحت فشار و براساس مشخصات مولکولی و تفاوت در میزان جذب بر روی جاذب، توسط تکنولوژی PSA انجام می شود.
اساس کار PSA، جداسازی مولکول های هوا به وسیله جذب سطحی بر روی جاذب های متخلخل می باشد. این فرایند معمولا گاز مورد نظر را در فشار بالا جذب می نماید. سپس کاهش فشار باعث دفع گازهای جذب شده می شوند و این فرآیند در دمای نزدیک به دمای محیط عمل می کند. به این ترتیب که تحت فشارهای بالاتر، گاز مورد نظر بر روی سطح جاذب جذب شده و وقتی فشار کاهش می یابد از روی سطح جاذب آزاد می شود.شایان ذکر است که گازهای مختلف قابلیت جذب متفاوتی بر روی سطوح جاذب های سطحی  دارند.
همان طور که گفته شد تکنولوژی PSA براساس جذب سطحی می باشد. مولکول های نیتروژن و اکسیژن موجود در هوای وروردی توسط زئولیت از هم جدا می شوند. مولکول های نیتروژن در حین انجام این فرآیند بر روی سطح زئولیت جذب می شوند، بدین روش که هوای فشرده وارد ستون های جذب گردیده و سپس اکسیژن با درصد خلوص موردنظر از ستون خارج و وارد تانک نگهداری می شود. با اشباع زئولیت از مولکول های جذب شده، ستون دوم شروع به کار کرده و ستون اول احیا می شود. این فرآیند، تهیه و تامین اکسیژن با خلوص بالا و به صورت پیوسته را تضمین می کند. همه پارامترها از جمله دما و فشار کمپرسور، خلوص و فشار اکسیژن به طور پیوسته چک شده و این بررسی از همان لحظه شروع فرآیند شروع می شود. تجهیزات مورد نظر توسط پنل لمسی و از راه دور در سراسر جهان قابل کنترل می باشد.


نحوه عملکرد اکسیژن ساز به روش PSA


OXYBERG  IMT-PO OnTouch
تأمین اکسیژن تا خلوص % 95 و نرخ جریان 2000-0.5 متر مکعب بر ساعت مولدهای اکسیژن IMT-PO on Touch ، تولید اکسیژن در محل را تضمین می کند. در ابتدا یک فیلتر استاندارد اولیه، تمامی ناخالصی ها مانند رطوبت، بخارات روغن، ذرات معلق و هیدرو کربن ها را می گیرد. در مرحله بعدی زئولیت که یک آلومینیوم سیلیکات کریستالی شکل است، نیتروژن و    دی اکسید کربن را در دو بستر جاذب، جذب می کند.
مولکول های آزاد اکسیژن، بدون هیچگونه مانعی به مخزن نگهداری محصولات وارد می شوند. جهت حصول اطمینان از جریان پیوسته اکسیژن، دو ستون جذب که بطور متناوب یکی از آن ها عملیات جذب و دیگری عملیات احیا را انجام می دهد، تعبیه شده است. اکسیژن تولید شده به این روش کاربرد های وسیعی در صنعت خواهد داشت. به عنوان مثال در پرورش آبزیان، برش فلزات، موارد پزشکی و … کاربرد دارد.
INMATEC PSA Oxygen Generators با تکنولوژی PAN (Power As Needed) یکی از کاراترین مولدهای تولید اکسیژن در سراسر جهان محسوب می شود. با استفاده از روش نوآورانه INMATEC PAN، پتانسیل فن آوری PSA به طور مطلوب مورد استفاده قرار می گیرد. این به این دلیل است که کیفیت اکسیژن پایدار با یک میزان بسیار بالایی از اثربخشی، حتی با تقاضای اکسیژن بسیار چرخه ای، تضمین شده است. در نتیجه، تقاضای هوا فشرده می تواند به شدت کاهش یابد.انرژی اکسیژن تولید شده بهینه شده و آخرین تکنولوژی کنترل و فن آوری شبکه، نشانگرهای برجسته مولدهای اکسیژن سری IMT PO PAN است. حتی در سری PAN، تمام مقادیر عملیاتی مستمر اندازه گیری و نظارت می شوند.تمامی مقادیر اندازه گیری شده وارد سیستم می شوند و می توانند با استفاده از روش کنترل از راه دور INMATEC از هر ایستگاه کاری کامپیوتری و همچنین از تبلت ها و تلفن های هوشمند در سراسر جهان کنترل و از راه دور کنترل شوند. استاندارد صنعت 4.0 یک نوآوری واقعی برای امنیت شما است.مزایای انرژی و ادغام بدون درز در فرایند تولید باعث تولید ژنراتورهای اکسیژن IMT PO PAN در جهان تولید داخلی می شود.


OXYBERG  IMT-PO PAN
تأمین اکسیژن تا خلوص % 95 و نرخ جریان 2000-0.5 متر مکعب بر ساعت
مولدهای اکسیژن INMATEC با تکنولوژی PAN (Power As Needed) از کارآمدترین مولدها در سراسر جهان برای تولید اکسیژن هستند. با استفاده از فناوری مولدهای اکسیژن INMATEC PAN، اکسیژن میزان بسیار کمتر هوای ورودی تولید می گردد.
تمام مقادیر عملیاتی اکسیژن تولید شده توسط آخرین تکنولوژی کنترل و فن آوری شبکه، حتی در سری PAN، مستمر اندازه گیری و نظارت می شوند.