021-76250850 (09128499901 - 4)
info@faraz-compressor.com

INMATEC

تولید نیتروژن با روش PSA و تکنولوژی NKAT

/nitrogen-production-by-psa-method-and-nkat-technology

تولید گاز نیتروژن با خلوص بالا و مصرف انرژی پایین. ابتدا گاز نیتروژن با روش PSA به خلوص % 99.5 یا % 99.9 می رسد. سپس با انتقال این گاز به دستگاه NKAT و تزریق گاز هیدروژن، طی یک واکنش شیمیایی، هیدروژن با اکسیژن باقی مانده ترکیب شده و تولید آب (H2O) و گرما می کند. در مرحله ی بعد، با استفاده از یک درایر جذبی، آب کندانس شده و همزمان دمای نقطه شبنم نیز تا 70- درجه سانتی گراد کاهش می یابد. از مزایای استفاده از سیستم های NKAT، کاهش میزان هوای فشرده مورد نیاز تا %50 نسبت به روش استاندارد PSA است.